O nasDom Opieki im. św. Brata Alberta prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Jest to jest placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku.

Dom Opieki powstał na bazie funkcjonującego od 1986 r. Schroniska dla Kobiet, prowadzonego przez Towarzystwo Brata Alberta we Wrocławiu. W byłym Schronisku przebywało 26 kobiet, były to kobiety dotknięte problemem przemocy w rodzinie, eksmitowane z własnych rodzin, osoby bez mieszkań.

15 września 2011 r. Schronisko zostało przekształcone w Dom Opieki im. św. Brata Alberta.

Właścicielem budynku, w którym mieści się Placówka, jest Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Bychawie. Zgromadzenie Sióstr Albertynek dysponuje budynkiem i przyległym terenem na mocy umowy użyczenia. Budynek pochodzi z 1902 r. dlatego też istnieje ciągła potrzeba prowadzenia bieżących remontów. W okresie ostatnich 2 lat dokonano wielu prac remontowych - m. in. podzielono pokoje, wyodrębniono dyżurkę, zmodernizowano kuchnię, odmalowano wszystkie pomieszczenia, zwiększono ilość łazienek.

Dom Opieki jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 13 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku. Dom zapewnia całodobową opiekę, pomoc socjalną (mieszkanie, leki, wyżywienie, odzież). Od stycznia 2024 roku opłata za pobyt w Domu Opieki wynosi 4242 zł.

Mieszkanki Domu Opieki odzyskują własną osobowość, godność ludzką oraz równowagę psychiczną i duchową. Dom jest zradiofonizowany, co umożliwia Mieszkankom uczestnictwo w uroczystościach Kościelnych. Ten system jest bardzo potrzebny osobom leżącym i nie poruszających się o własnych siłach.
© Dom Opieki im. Św. Brata Alberta w Bychawie - 2024